jooble 

 Wyszukiwarka ofert pracy
Herb powiatu

 

Uroczyste zakończenie inwestycji "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach"

alt W dniu 07 września 2018 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia inwestycji „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Marek Karolewski witając przybyłych na spotkanie zaproszonych gości Panią Dorotę Łapiak – Przewodniczącą Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Pana Bogdana Zielińskiego – Starostę Wysokomazowieckiego, Pana Leszka Gruchałę – Wicestarostę Wysokomazowieckiego, Pana Eugeniusza Święckiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu, Radnych Powiatu Wysokomazowieckiego: Panią Małgorzatę Koc, Pana Andrzeja Lubowickiego, Panią Mariolę Niemyjską, Pana Stanisława Olędzkiego, Pana Jerzego Pakiełę, Pana Krzysztofa Pełszyka i Pana Marka Skarżyńskiego, Księdza Tadeusza Kryńskiego – proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, Księdza Andrzeja Polakowskiego – proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny z Fatimy w Ciechanowcu, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego, wykonawców i przedstawicieli firm realizujących inwestycję i sprawujących nadzór inwestorski, mieszkańców wsi Kozarze i sąsiednich miejscowości, pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. Zrealizowany projekt pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” jest największą inwestycją zrealizowaną w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w ostatnich latach. Niespełna rok temu 23 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wysokomazowieckim i Województwem Podlaskim o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 5 250 942,37 zł., przy czym wkład własny Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem to 1 154 160,08 zł. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zarządzanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Kwota dofinansowania to 4 096 782,29 zł. W ramach projektu wykonano następujące zadania: 1. Instalacja pomp ciepła i solarów – w ramach tego zadania wykonano 84 odwierty pionowe o głębokości 100 mb, zamontowano 6 pomp ciepła o łącznej mocy 400 kW, zainstalowano 16 kolektorów słonecznych i 8 zbiorników buforowych oraz wykonano pełną automatykę z wizualizacją pracy systemu, 2. Przyłącze pomp ciepła – wybudowano elektroenergetyczną linię NN oraz zapomiarowe elektroenergetyczne przyłącze kablowe NN, wybudowano rozdzielnie RS oraz sterowniczą linię NN do przycisku przeciwpożarowego, 3. Termomodernizacja budynku – w ramach tego zadania wymieniono stolarkę okienną i drzwiową – 265 okien i 22 drzwi i 4 bramy garażowe, ocieplono 18 cm warstwą styropianu ściany budynku na powierzchni 2 300 m2 wraz z wyprawą silikonową oraz ocieplono 1 392 m2 stropu, zamontowano nowe rynny i rury spustowe oraz położono nową elewację na budynku, 4. Instalacja fotowoltaiczna – zamontowano 152 ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 40 kW, wybudowano nowe obwody elektryczne dla urządzeń fotowoltaicznych i rozdzielnicę zabezpieczającą i sterującą ogniwami fotowoltaicznymi, wykonano instalację odgromową, a także urządzenia pomiarowe i połączenia telekomunikacyjne do wizualizacji pracy systemu, 5. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – w ramach tego zadania zainstalowano 5 central wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonano instalację kanałów wentylacji mechanicznej oraz medium chłodniczego i ciepła technologicznego oraz nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, 6. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – wymieniono 258 szt. grzejników, wymieniono rury centralnego ogrzewania i zawory termostatyczne, zamontowano 7 pomp cyrkulacyjnych oraz ocieplono pomieszczenia w piwnicach, ułożono ogrzewanie podłogowe i terakotę na powierzchni 400 m2, 7. Wymiana instalacji kotłów warzelnych oraz chłodni – wymieniono dwa zestawy kotłów parowych do gotowania potraw na kuchni, wykonano dwa pomieszczenia chłodni z wymianą agregatów do przechowywania ziemniaków i warzyw, wykonano izolację ścian chłodni oraz ocieplono posadzki i ułożono terakotę, 8. Modernizacja oświetlenia – w ramach tego zadania wybudowano nowe obwody elektryczne dla opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu, wymieniono oprawy oświetleniowe w ilości 821 szt., wykonano instalację odgromową oraz zmodernizowano rozdzielnice zabezpieczające oświetlenie. Inwestycja podzielona była na kilka zadań realizowanych etapami, aby utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu domu były jak najmniejsze. Wszystkie prace przebiegały sprawnie i zostały zakończone w terminie przewidzianym w projekcie. Największym wykonawcą była firma Lebart Bartosz Łogwiński z Białej Podlaskiej, która wykonała instalacje pomp ciepła i solarów, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Pozostałe zadania wykonały firmy: - Zakład Budowlany Stanisław Mączyński z Wysokiego Mazowieckiego, - firma Ihol Jan Kubisztal z Łodzi, - FreeVolt z Bydgoszczy, - Instal-bud Tadeusz Zaremba z Uszy Małej - Ekoserwis BP z Białej Podlaskiej - PGE Białystok Nadzór inwestorski prowadziła firma Eko-Inwest Janusz Majer z Białegostoku. W wyniku zrealizowanego projektu zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną i energię cieplną, w wyniku czego nastąpi oszczędność energii elektrycznej o 125 megawatogodzin na rok, energii cieplnej o 4813 gigadżuli na rok oraz spadek emisji gazów cieplarnianych o 507 ton rocznie. W aspekcie społecznym projekt podniósł standard infrastruktury publicznej, zwiększając komfort termiczny w obiekcie i poprawiając estetykę budynku. Inwestycja służyć będzie nie tylko mieszkańcom i pracownikom Domu Pomocy Społecznej, ale również całej społeczności lokalnej ponieważ zwiększa ona bezpieczeństwo energetyczne całego regionu. Celem projektu była oszczędność energetyczna, więc pozostałe prace nie wchodziły w zakres inwestycji. Dlatego po wielu pracach instalacyjnych wewnątrz budynku i wymianie stolarki trzeba wiele pomieszczeń odmalować, a przy okazji odnowić. Prace te wykonywane są sukcesywnie we własnym zakresie i jeszcze jakiś czas potrwają. W trakcie realizacji inwestycji, a zwłaszcza przy wykonywaniu odwiertów duża część terenu była rozkopana. Przy okazji inwestycji w ramach własnych środków i własnymi zasobami teren został podniesiony i zniwelowany. Zagospodarowano również teren przy instalacjach fotowoltaicznych utwardzając go 150 tonami tłucznia. Prace te wykonane zostały przez pracowników i mieszkańców Domu. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach jest jednostką organizacyjną Powiatu Wysokomazowieckiego, która stale się rozwija. Dzięki przychylności Pana Starosty, każdego roku inwestowane są środki w zadania podnoszące standardy funkcjonowania Domu i poprawiające warunki życia mieszkańców. Zrealizowana inwestycja jeszcze bardziej podnosi standard naszego Domu. W dalszej części uroczystości przybyli goście udali się przed główne wejście do budynku gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Panią Dorotę Łapiak – Przewodniczącą Rady Powiatu, Pana Bogdana Zielińskiego – Starostę Wysokomazowieckiego oraz Pana Marka Karolewskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, a następnie poświęcenie modernizowanego budynku. Po uroczystym otwarciu wszyscy zaproszeni goście mieli możliwość spojrzenia z bliska na zrealizowane zadania.

W.G.

                                                                                                              Galeria zdjęć - kliknij tutaj

logotyp

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Cel projektu: Wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej

Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Dom  Pomocy Społecznej w Kozarzach