jooble 

 Wyszukiwarka ofert pracy
Herb powiatu

 

Zakończenie realizacji projektu


Z dniem 3 sierpnia 2018 roku zakończyła się realizacja Projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna.
Zadania wchodzące w skład Projektu to:

 

  1. Termomodernizacja budynku
  2. Instalacja pomp ciepła i solarów
  3. Przyłącze pomp ciepła
  4. Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej
  5. Instalacja fotowoltaiczna
  6. Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  7. Wymiana instalacji c.o.
  8. Wymiana instalacji kotłów warzelnych oraz chłodni
  9. Modernizacja oświetlenia
  10. Nadzór inwestorski


Bezpośrednim celem Projektu był wzrost oszczędności energii w budynku i redukcja emisji CO2, natomiast do celów społecznych należało podniesienie jakości infrastruktury publicznej dzięki zwiększeniu komfortu termicznego w obiekcie.
Realizacja zadań wchodzących w skład Projektu trwała blisko rok, licząc od zawarcia pierwszych umów z Wykonawcami do końcowego odbioru robót ostatniego zadania.
Rzeczowe zakończenie realizacji Projektu – podpisanie końcowego protokołu odbioru nastąpiło z dniem 3 sierpnia 2018 roku.
Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 5 120 977,90 PLN.

 

Galeria zdjęć - kliknij tutaj

 

 

 

 

logotyp

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Cel projektu: Wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej

Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Dom  Pomocy Społecznej w Kozarzach