jooble 

 Wyszukiwarka ofert pracy
Herb powiatu

 

Postęp realizacji inwestycji - kwiecień 2018

alt
W dniu 23 sierpnia 2017 roku Powiat Wysokomazowiecki – Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach zawarł Umowę z Województwem Podlaskim o dofinansowanie Projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna. Całkowita wartość Projektu wynosi 5 120 979,81 zł, z czego dofinansowanie to kwota 4 096 783,81 zł.

Zadania wchodzące w skład Projektu to:
 1.     Termomodernizacja budynku
 2.     Instalacja pomp ciepła i solarów
 3.     Przyłącze pomp ciepła
 4.     Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej
 5.     Instalacja fotowoltaiczna
 6.     Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 7.     Wymiana instalacji c.o.
 8.     Wymiana instalacji kotłów warzelnych oraz chłodni
 9.     Modernizacja oświetlenia
 10.     Nadzór inwestorski
 11.     Promocja projektu

altPierwsze Umowy z Wykonawcami zostały zawarte we wrześniu 2017 roku, natomiast pierwsze przekazanie placu budowy nastąpiło na początku października tego samego roku.

W minionym okresie odnotowano następujące postępy: wymieniona została częściowo stolarka okienna i drzwiowa, zamontowane zostały kociołki przechylne elektryczne oraz agregaty chłodnicze, zainstalowano pompy ciepła, które zostały podłączone do nowego przyłącza oraz uiszczona została opłata za przyłączenie do sieci energetycznej.

Obecnie trwają prace nad ociepleniem ścian budynku, instalacją pomp ciepła, instalacją fotowoltaiczną, wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne.

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie ostatniego etapu modernizacji, tj. wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
 
logotyp

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Cel projektu: Wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej

Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Dom  Pomocy Społecznej w Kozarzach