jooble 

 Wyszukiwarka ofert pracy
Herb powiatu

 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

alt

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach przystąpił do projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna

logotyp

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Cel projektu: Wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej

Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Dom  Pomocy Społecznej w Kozarzach